Darmowa dostawa od 150 zł

Bezpieczna płatnośc iMoje

Twoje konto

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem 
 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży, w tym realizacji przesyłki na zlecenie użytkownika. W przypadku, gdy postanowicie Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celów dla których zostały one pobrane.

 

Prosimy, abyście Państwo pamiętali, że w każdej chwili macie prawo do nieodpłatnej informacji na temat zapisanych danych oraz, jeśli to konieczne, prawo do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa zapisanych danych. W tym celu należy przesłać do nas wiadomość e-mail na adres: sklep@baby-jogger.pl

 
Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku z ochroną danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

I. Kto jest administratorem danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w  myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")., w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

Euro-Trade Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 348794; NIP 6760053005, Regon: 003907203.  

2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

II. Sposób zbierania danych osobowych.

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób :
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"). 

Dane osobowe zbierane w serwisie www.baby-jogger.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym.

 

III. Zakres zbieranych danych osobowych 

1. Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów w serwisie www.baby-jogger.pl/sklep  będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie profilu w serwisie www.baby-jogger.pl/sklep będzie także przetwarzana historia zamówień złożonych przez kupującego. 

2. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu email.

3. Podczas wizyty w serwisie www.baby-jogger.pl/sklep system operatora automatycznie może pobierać informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin). Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

 

IV. Pliki cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8. Zalecane jest przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z   plików cookies wykorzystywane w statystykach (np. Polityka ochrony prywatności Google Analytics).

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do  wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

11. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu www.baby-jogger.pl/sklep nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać  odpowiednią przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami.

 

V. Zabezpieczenie danych.

1. Operator serwisu www.baby-jogger.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. 

2. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

a) Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.baby-jogger.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

b) System IT www.baby-jogger.pl/sklep spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych,
w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Odpowiedzialność

1. Operator serwisu www.baby-jogger.pl/sklep  zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

2. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu www.baby-jogger.pl/sklep, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

3. W serwisie www.baby-jogger.pl/sklep znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu www.baby-jogger.pl/sklep,  nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  

 

VII. Zmiany w polityce prywatności.

1. Operator serwisu www.baby-jogger.pl/sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.baby-jogger.pl/sklep lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

2. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: www.baby-jogger.pl/sklep  

 

VIII. Kontakt

1. Pracownicy www.baby-jogger.pl/sklep kontaktują się z Państwem korzystając z podanego e-maila, w szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwo numeru telefonu.

2. Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu, raporty z etapów realizacji zamówienia, rachunki a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. 

3. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator serwisu www.baby-jogger.pl/sklep będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie wypisać się z newslettera, używając stosownego linku znajdującego się w stopce newslettera.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności
i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@baby-jogger.pl 

5. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie możecie lub nie chcecie Państwo zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@baby-jogger.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.